CONGRES

INNOVEERKRACHT
IEDEREEN BEDANKT!

Innoveerkracht is ten einde; de ‘zorg voor later’ niet. 
De discussies op het podium en aan de tafels zorgden voor nieuwe inzichten en ideeën waar hopelijk mooie initiatieven uit voortkomen! 

We kijken terug op een geslaagd evenement.
Alle sprekers en bezoekers; hartelijk dank voor jullie enthousiaste deelname.

Nieuw! lees ook de terugblik op Innoveerkracht van de Architect!

Binnenkort zullen we nog een mooie terugblik voor u realiseren. 
Hieronder alvast de eerste foto’s door Get in the Picture, de rest is te vinden op Facebook

INFOGRAPHIC TWITTER

FOTO'S 2014

Innoveerkracht20141 Innoveerkracht20142 Innoveerkracht20143 Innoveerkracht20144

ZORG VOOR LATER

 

Twitter Innoveerkracht: Hoe zorg jij voor later?

Op 27 november 2014 wordt in Amsterdam het congres ‘Innoveerkracht’ georganiseerd. Dit jaar is het thema ‘Zorg voor later!’. Het platform voor inspiratie, innovatie en daadkracht waar oplossingen worden gegeven voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag.

Het motto ‘Zorg voor later!’ willen we vanuit meerdere invalshoeken belichten:

  • Hoe ziet de zorg er in de toekomst uit als het gaat om de economie, het milieu en de gebouwde omgeving?
  • Zorg voor later! heeft een sterke relatie met duurzaamheid in ruime zin, een onderwerp dat hoog op de agenda staat van personen en organisaties die betrokken zijn bij de gebouwde omgeving.
  • Zorg voor later! begint nu en is daarmee een call to action'.

De partners van Innoveerkracht (Alta, de Architect en Weber Beamix), met Gyproc als initiator van het platform, streven naar duurzaam ontwerpen, bouwen en hergebruiken. Dit congres is bedoeld voor architecten, projectleiders en beslissers in de bouw. Daarnaast richten we ons op opdrachtgevers en ontwikkelaars.

SPREKERS
Sprekers moeten niet beleren, maar inspireren. Laat u verrassen door mensen uit de bouw, maar ook door sprekers die niets met de bouw te maken hebben, maar alles voor u kunnen betekenen . Lees meer

PROGRAMMA

Woorden, en heel veel daden... Daarom zitten we in de Amsterdam ArenA met een dynamisch en interactief programma. Lees meer

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het congres Zorg voor later! vindt plaats in de Amsterdam ArenA, 
ArenA Boulevard 1, 1101 Amsterdam.

Download de routebeschrijving:

Routebeschrijving Innoveerkracht 'Zorg voor later!'

OVER INNOVEERKRACHT

Innoveerkracht is in 2013 gestart als congres, maar willen we de komende jaren uitbouwen tot een platform dat de gehele bouwkolom beslaat. We kunnen van elkaar leren door bij elkaar in de keuken te kijken en elkaar te inspireren om enthousiast te geraken voor nieuwe inzichten. Ook willen we ons afvragen hoe de bouw en architectuur zelf kunnen veranderen en wat hiervoor nodig is in termen van concepten, processen en methoden. Lees meer

DE SPREKERS

 

Jan Jonkers

Jan Jonker 
Hoogleraar Duurzaam Ondernemen, werkt aan de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit Nijmegen 

We hebben Jan Jonker gevraagd een presentatie te geven over ‘zaken doen in de nieuwe economie’. Iedereen heeft het over de nieuwe economie, maar hoe ziet die eruit? Hoe verdien je als ondernemer je geld in een duurzame economie? Jan Jonker presenteert zijn kijk op ondernemerschap en gaat met het publiek in discussie.

Jan-Willem van de Schans

Jan-Willem van der Schans
DLO Onderzoeker Wageningen UR

Jan-Willem van der Schans geeft een presentatie over het voedselvraagstuk en wat we hier aan kunnen doen? Elk jaar verliest de wereld bijna een derde van haar voedsel. Zijn voedselsystemen te ontwikkelen die effectiever en efficiënter zijn? Welke maatregelen kunnen waar in de keten (van landbouw en oogst, tot verwerking, distributie en consumptie) worden genomen? Jan Willem van de Schans zijn kijk op het voedselvraagstuk en gaat met het publiek in discussie.

Paul de Ruiter

Paul de Ruiter
Architectenbureau Paul de Ruiter 

Paul de Ruiter geeft een presentatie over het bouwen in de circulaire economie. In deze economie draait het om het minimaal gebruik van energie en het maximaliseren van de levensduur van alle bouwdelen. Maar wat betekent dit voor het bouwen? En hoe is daar in Nature’s Pride door jullie aan gewerkt? We stellen het op prijs als u uw kijk op duurzaam bouwen wilt presenteren en met het publiek in discussie wilt gaan.

Lianne van Genugten

 Lianne van Genugten
Concept developer, people researcher, facilitator, designer, teacher, Philips Design, Avans Hogeschool, YOGA&ONTBIJT

We hebben Lianne van Genugten gevraagd een presentatie te geven over duurzame ontwikkeling en de rol die ontwerpers van producten en events in dit proces kunnen spelen. Zij zal laten zien hoe zij vanuit haar studio werkt aan concepten die duurzame ontwikkeling tot gevolg hebben. Lianne van Genugten zal haar kijk op duurzame ontwikkeling presenteren en illustreren met haar producten, en met het publiek in discussie gaan.

Peter Swinnen

Peter Swinnen
Vlaams Bouwmeester

Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen  geeft een presentatie over het project Onzichtbare zorg. Wat betekent de vergrijzing die ook in Vlaanderen enorm aan het toenemen is? Welke zorgconcepten zijn denkbaar? Hoe is daar in het kader van de vijf concrete pilot projecten aan gewerkt? Peter Swinnen presenteert zijn kijk op zorg en architectuur en gaat met het publiek in discussie.

Ronald Huiskeshoven

Ronald Huikeshoven
Directeur AM Regio Noord-West  

Ronald Huikeshoven geeft een presentatie over de verschuivende woningvraag en de rol van architectuur in dit proces. Kan dankzij individualisering, kleiner wordende huishoudens, behoefte aan flexibiliteit en opkomst gedeeld bezit worden gesproken over een nieuwe woningvraag? Op welke manier speelt AM in op deze veranderende vraag? Kunt u dit toelichten aan de hand van de projecten die door AM zijn ontwikkeld? Ronald Huikeshoven presenteert zijn kijk op het veranderende wonen en gaat met het publiek in discussie.

Hugo Priemus

Hugo Priemus
Hoogleraar volkshuisvesting TU Delft

Hugo Priemus geeft een presentatie over de vraag of en zo ja hoe de volkshuisvesting veranderd zou moeten worden om (weer) te kunnen inspelen op zich aandiende woonbehoeftes. Hoe ontwikkelt deze zich? Hoe kan worden ingespeeld op de vraag van minder koopkrachtige groepen met vaak andere woonwensen? Wat zal de posities van de corporatie zijn? Hugo Priemus presenteert zijn kijk op volkshuisvesting en met het publiek in discussie gaan.

Josien Kruisinga

Josien Kruizinga
Design Manager Pret-a-Loger

Josien Kruizinga is gevraagd een presentatie te geven over de vraag hoe oudbouw energieneutraal kan worden gemaakt en daar het project Prêt à loger [Home with a skin] bij te betrekken dat deze zomer op de Solar Decathlon is gepresenteerd. Hoe kunnen we het bekende rijtjeshuis duurzaam renoveren? Is het mogelijk te komen tot een duurzame renovatiemethode. Josien presenteert haar kijk op duurzaam renoveren en gaat met het publiek in discussie.

Kim Liebregts

Kim Liebregts
Country Director Benelux Tesla Motors

We hebben Kim Liebregts - Country Director Benelux - gevraagd een presentatie te geven over het bedrijf Tesla dat elektrische auto’s maakt maar ook nieuwe opvattingen over mobiliteit koestert en daarmee misschien wel een game changer is.

PROGRAMMA


Het Innoveerkracht-congres start om 10.00 uur (ontvangst vanaf 9:30) en duurt tot 17.30 uur. Aansluitend vindt ARC14 plaats.

9:30 Ontvangst congresdeelnemers

10:00 Opening congres
Dagvoorzitter: Hadassah de Boer
Introductie: Harm Tilman, hoofdredacteur de Architect en Mark van Houten, Marketing Manager Gyproc Nederland

10:10 Introductie vanuit initiatiefnemer Gyproc
Mark van Houten, Marketing Manager Gyproc Nederland 

10:30 Sessie 1
Zaken doen in de nieuwe economie - Jan Jonker
Voedselproductie circulaire economie en ruimtelijke implicaties - Jan-Willem van der Schans
Bouwen circulaire economie - Paul de Ruiter 

11:35 Frank de Leeuw, duurzaamheidsteam ArenA 

11:55 Lunch

13:15 Sessie 2
Duurzame ontwikkeling en de rol van ontwerpers hierin - Lianne van Genugten
Onzichtbare zorg - Peter Swinnen
Bouwen voor de nieuwe vraag - Ronald Huikeshoven

14:30 Pauze

15:00 Sessie 3
Of en zo ja hoe de volkshuisvesting veranderd zou moeten worden om (weer) te kunnen inspelen op zich aandoende woonbehoeftes - Hugo Priemus
Duurzaam renoveren - Josien Kruizinga
Het bedrijf Tesla - Kim Liebregts

16:15 - Afsluiting congres en netwerkborrel

17:30 - Einde congres

Download het programma:

Icoon programma Innoveerkracht 

NIEUWS

CONGRES 'RUIMTE VOOR DUURZAAMHEID' GROOT SUCCES 

Het eerste Innoveerkracht-congres ‘Ruimte voor Duurzaamheid’ dat op initiatief van Gyproc tijdens ARC13 werd georganiseerd op dinsdag 26 november j.l. in de Kuip in Rotterdam was een groot succes. Bijna 200 bezoekers namen deel aan het programma met inspirerende sprekers en leverden zelf een bijdrage aan een geanimeerd en interactief programma.

Tijdens dynamische sessies werden de thema’s integrale aanpak, duurzaam ontwerpen in de praktijk en de kracht van lokaal aangeroerd. Door sprekers zoals Ditmar Henkel, Jan-Willem van de Groep, Césare Peeren, Jan Bakers, maar ook sprekers uit andere branches zoals Marina Toeters en Willem Treep werden deze thema’s steeds aan de hand van de 3 innoveerkracht kernwaarden belicht: inspiratie, innovatie en daadkracht.

Dagvoorzitter Marjet Rutten: "Innovatie is noodzakelijk om te overleven. Om te innoveren is het belangrijk dagelijkse beslommeringen los te laten en inspiratie op te doen.”  Door een gevarieerd programma aan te bieden is dat goed gelukt.

Mark van Houten, marketing manager van Saint-Gobain Gyproc benadrukt de rode draad die uit dit congres naar voren kwam: ‘Om innovaties van de grond te krijgen is brede samenwerking noodzaak. Bewegen vanuit de bekende, traditionele kring naar een grote kring en doen in plaats van praten over vernieuwing. Innovaties zijn zelden in één keer succesvol en er is veel doorzettingsvermogen en blijvend vernieuwen nodig. Dat hebben de sprekers van vandaag aangetoond en dat is precies wat wij met ons platform Innoveerkracht willen bereiken. Dit congres is hiervoor een mooie eerste aanzet geworden, hoorden wij ook uit de reacties van onze gasten. Wij hopen dat andere partners uit de bouwkolom zich bij het platform gaan aansluiten om het samen verder vorm te geven.’

FOTO'S EN VIDEO 2013


Hieronder vindt u de videoregistratie van het Innoveerkracht-congres van 2013; Ruimte voor duurzaamheid.

Slideshow Impressie van het congres

OVER INNOVEERKRACHT


Als ontwerpers en bouwers van Nederland krijgen we steeds meer vragen die we niet langer afzonderlijk maar alleen met elkaar kunnen beantwoorden. Krijgen mijn ouders een woning waar ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven? Woon ik in een energiezuinig huis? Hoe spelen we in op de verandering van eigendom en gebruik? Trends die vragen om een flexibele invulling van de woon-, werk- en leefomgeving en… om innoveerkracht.

Innoveerkracht is het platform voor inspiratie, innovatie en daadkracht waar oplossingen worden gegeven voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Door betrokken partners in de bouwkolom die willen werken aan wat er leeft en streven naar de intelligente, mensgerichte en duurzame samenleving van morgen. De uitdagingen die er liggen, gaan we oppakken met een integrale aanpak waarbij we allemaal met onze eigen kracht, kennis en ondernemerschap een bijdrage leveren.